PRZYRODNICZA
ŚCIEŻKA
DYDAKTYCZNA
„CMENTARZ”
 

    Strona główna   Trochę historii   Ostoja Przyrody  
    Szkolna galeria   Z życia codziennego   Trochę o nas samych  
 PRZYRODNICZA ŚCIEŻKA
DYDAKTYCZNA
„CMENTARZ”

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
IM. MARCINA ROŻKA
W JABŁONNIE
Gmina Rakoniewice
Powiat Grodzisk WLKp.

 

 
 

     Ścieżka dydaktyczna w Szkolnej Ostoi Przyrody w Jabłonnie jest położona w nietypowym miejscu. Obejmuje ona teren nieczynnego cmentarza ewangelickiego sąsiadującego z boiskiem szkolnym. Jest niewielka i wystarczy 45minutowa lekcja, aby pobieżnie się z nią zapoznać.
     Łatwo można do niej trafić. Jadąc z Rakoniewic w kierunku Nowego Tomyśla przejeżdża się przez Jabłonnę. Tuż za szkołą, która położona jest przy tej trasie, znajduje się Szkolna Ostoja Przyrody, a w niej ścieżka dydaktyczna.
Ostoja oznakowana jest tablicami. Służy przede wszystkim celom dydaktycznym, dlatego ścieżka zaczyna się od wejścia przy boisku szkolnym. Przedstawia ciekawe elementy środowiska przyrodniczego, 6 pomnikowych dębów szypułkowych, wiele gatunków roślin chronionych, interesujące zwierzęta, a także „zakątek pamięci” ludzi pochowanych na tym cmentarzu.
     Zlokalizowano na niej 6 przystanków, znajdujących się w miejscach  charakterystycznych dla ostoi. Każdy z przystanków oznaczony jest tablicą poglądową. Ponadto opracowany jest przewodnik. Krocząc naszą ścieżką masz okazję spotkać się z przyrodą.
     Po kontakcie z przyrodą można  odpocząć przy ognisku. Jest  wyznaczone miejsce na odpoczynek (ławy i stoły pod zadaszeniem z doprowadzonym prądem).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  -ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA CZEKA-

Kontakt z nami:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marcina Rożka 
ul. Nowotomyska 9 , 64-308 Jabłonna  (opiekun koła ekol. – Danuta Buszewska)
tel. (0-61) 44 43 193SZKOLNA OSTOJA PRZYRODY
W JABŁONNIE

 

ZAŁOŻENIE

         W czerwcu 1997r. pierwszy raz naszą szkołę odwiedzili działacze PTOP „Salamandra” z Poznania, aby obejrzeć teren przeznaczony na Szkolną Ostoję Przyrody i wspólnie z opiekunką koła ekologicznego, nauczycielką biologii Danutą Buszewską założyć Szkolne Koło PTOP „Salamandra”. Pomysł powstania ostoi zrodził się na spotkaniu nauczycieli w Poznaniu, w czasie konkursu wiedzy przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych.

CEL

         We współczesnej ochronie przyrody, obok działań mających na celu zachowanie dużych obiektów o wielkiej wartości przyrodniczej (takich jak parki narodowe i rezerwaty przyrody) coraz większy nacisk kładzie się na tzw. „ochronę bioróżnorodności”, czyli na zachowanie jak największej liczby ginących wciąż gatunków roślin i zwierząt. Oprócz ochrony gatunków bardzo już rzadkich, ważna jest tu także troska o gatunki wciąż  jeszcze liczne, lecz ze względu na rosnący wpływ człowieka na przyrodę – szybko zmniejszające swą liczebność. Jednym z koniecznych warunków zachowania tych gatunków jest ochrona coraz szybciej zanikających środowisk ich życia.
         Jednym ze sposobów zapobiegania tym niekorzystnym procesom jest ochrona jak największej liczby „nieużytków” wciąż jeszcze licznych w krajobrazie naszego kraju. Wokół nas, często dosłownie na wyciągnięcie ręki, istnieje sporo niewielkich, lecz cennych przyrodniczo miejsc, które z jakichś przyczyn nie były intensywnie użytkowane przez człowieka. To, że miejsca takie pozostawały na uboczu , „zaniedbane” i „nieuporządkowane” stworzyło szansę przetrwania na ich terenie wielu coraz rzadszych gatunków roślin i zwierząt. Program „Szkolne Ostoje Przyrody” powstał między innymi po to, aby szansa ta nie została stracona.
         Inną przyczyną dla której program ten został utworzony jest potrzeba zmian w podejściu ludzi dorosłych do problemu ochrony przyrody i do przyrody w ogóle. Ważną przyczyną powstania programu jest chęć wykorzystania energii i ciekawości świata młodych ludzi, dla pożytecznego celu ochrony przyrody, a równocześnie chęć stworzenia młodzieży okazji do uczenia się w najciekawszy możliwy sposób – przez praktyczne działanie i podpatrywanie żywej natury.

NASZE DZIAŁANIA

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Po zgłoszeniu projektu do PTOP w Poznaniu utworzenia ostoi, przystąpiono wspólnie do inwentaryzacji przyrodniczej. Pierwsza inwentaryzacja polegała na spisaniu listy gatunków drzew i krzewów, następna na spisaniu gatunków roślin zielnych.

USUNIĘCIE ŚMIECI I ZAMASKOWANIE NIEPOTRZEBNYCH ŚCIEŻEK CZYNNA OCHRONA, DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Ze względu na małą ilość dziuplastych drzew rozwieszono skrzynki lęgowe dla ptaków. W miejscach prześwietlonych posadzono kilka drzew i krzewów. W 1998r. zasadzono dąb – symbol obchodów Dnia Ziemi.
27 kwietnia 1998r. złożono dokumentację do PTOP „Salamandra” w sprawie uznania 6 dębów za pomniki przyrody. Tą dokumentację przekazano do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Poznaniu.
21 września 1999 Szkolną Ostoję Przyrody odwiedził proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.
Wyróżnienia i nagrody w konkursie plastycznym „Moja ostoja” i na najlepszy folder reklamujący ostoję (1999r.) oraz nagroda specjalna dla naszego koła za szczególnie aktywny udział w konkursach organizowanych przez PTOP.
Wysokie lokaty w konkursach wiedzy przyrodniczej na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.
12 września 2000r. uznanie 6 dębów szypułkowych za pomniki przyrody.
Pozyskiwanie sponsorów i oznakowanie ścieżki dydaktycznej. Uroczyste otwarcie ścieżki Dzień Ziemi 2001r.