SZKOLNA OSTOJA PRZYRODY

 

JAK TO SIĘ  ZACZĘŁO?

     W czerwcu 1997 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Jabłonnie wraz  z  opiekunem koła ekologicznego Danutą Buszewską oraz  PTOP „Salamandra” utworzyli Szkolną Ostoję Przyrody. Znajduje się ona na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, co czyni ją bardziej atrakcyjną i tajemniczą. Miejsce to jest jednym z tych, gdzie przyroda przeżywa dzięki pomocy człowieka.
         
     W 2000 roku 6 dębów szypułkowych zostało uznanych za pomniki przyrody.
     24 kwietnia 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej.
    Strona główna


    Trochę historii


    Ostoja Przyrody


    Szkolna galeria


    Sport w szkole


    Trochę o nas samych

 

 

 

 
DLACZEGO CHRONIMY OSTOJĘ?

 • Chcemy, aby przetrwała następne pokolenia.

 • Uczy poszanowania przyrody i dostrzegania
     jej piękna.

 • Lekcje w terenie są atrakcyjniejsze.

 • Ostoja jest blisko szkoły.

 • Wychowuje w tolerancji dla ludzi innych
      narodowości pochowanych na cmentarzu
      (ostoi).

 • Służy mieszkańcom jako miejsce spacerów.

 • Rosną tu rośliny chronione:
        zawilec żółty,
        śnieżyczka przebiśnieg,
        bluszcz pospolity,
        barwinek pospolity,
        konwalia majowa,
        orlik pospolity.

   

PRZYSTANKI ŚCIEŻKI
DYDAKTYCZNEJ

  I  SZYPUŁKOWO
   Ten dąb szypułkowy to jeden z 6 pomników przyrody.
 Daje on schronienie kowalom bezskrzydłym oraz mrówkom
 rudnicom. Tuż obok rosną dwa gatunki klonów: jawor i
 zwyczajny. W tym miejscu można się przyjrzeć piętrom
roślinności w lesie.
    II ZAKĄTEK WIECZNEJ
                PAMIĘCI

  To miejsce przypomina wszystkim, że obecna ostoja to dawny cmentarz. Nagrobki otoczone są pięknymi metalowymi płotami z ornamentem roślinnym. Pod nogami rozpościera się łan barwinka pospolitego. Sąsiednie drzewo oplata bluszcz pospolity

III PROMIENISKO
     Korony drzew są mało zwarte i więcej słońca dociera do niższych warstw roślinności.
Występują tu gatunki azotolubne: glistnik jaskółcze ziele oraz pokrzywa. Wszystko to dzięki symbiozie robini akacjowej z bakteriami.
Próchniejący pień to miejsce życia wielu
organizmów.
W skrzynkach lęgowych  zadomowiły się
sikory.
 
   
   

IV KRZEWOLANDIA
      Prawdziwy raj dla ptaków. Nieraz gościem jest tu  jeż.  Z góry przygląda im się wiewiórka.
Dziki bez czarny, śnieguliczka biała, bez lilak, porzeczka agrest oraz jarzębina dają zwierzętom schronienie i pokarm.

V POMNIK
   Ten dąb jest chlubą naszej ostoi. Powalony konar dodał mu jeszcze większego uroku. Stoi na wzniesieniu i „przygląda się” uczniom i mieszkańcom, w jaki sposób traktują „dom rodzinny” roślin i zwierząt (czyli ostoję).
 

 

 

VI ŻÓŁTA  OTCHŁAŃ
 Jako pierwsza zakwita tutaj śnieżyczka przebiśnieg. Później pojawia się łan zawilca żółtego, żółtych złoci., fioletowych fiołków i białych  konwalii. Jesienią połyskują brązowe kasztany.


Ścieżka czeka na Ciebie

ZAPRASZAMY!